Bilim Sağlık Teknoloji Spor Doğa Tarih Kültür Arkeoloji
 
 Bülten üyeliği
Ara:  
Tr-abc: ö ç ı İ ğ ş Ş ü
BİLGİ EKONOMİSİ
Bilgiyi Etkin Kullanmak

Bilgi Ekonomisinin en önemli kuralı, bilginin etkin kullanılması, yeni bilgiler üretilmesi. Bilgi ekonomisi sayfalarımızda bu ay, Dünya Bankası'nın bu alandaki proje ve programlarına göz atarken, "Dünya Bilgi Ekonomisi Haritası"nda da Türkiye'nin yerini aradık.

Bilgiyi etkin kullanmak

Bilgi ekonomisinin en önemli kuralı, bilginin etkin kullanılması, yeni bilgiler üretilmesi. Bilgi ekonomisi sayfalarımızda, bu ay, Dünya Bankası'nın bu alandaki proje ve programlarına göz atarken, "Dünya Bilgi Ekonomisi Haritası"nda da Türkiye'yi aradık...

Kalkınmak isteyen bir ülkenin, ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarabilmesi için, bilgiyi etkin kullanan ekonomik modelden söz edeceğiz. Bilgi ekonomisi, yabancı bilginin kullanılmasının yanı sıra, kendi özel gereksinimleri için bilgi üretir ve bunu uyarlar...
Dünya Bankası, bilgi ekonomisini böyle tanımlıyor, Bankaya göre, bilgi ekonomisi, sadece orta gelirli ülkelerin ekonomileri için geçerli değil. Yalnızca high-tech ya da bilgi ve iletişim teknolojilerinde de değil; ev hanımlarının, çiftçilerin, küçük esnafın da günlük yaşamda kullanmak zorunda oldukları bilgi anlamına geliyor. Daha da ötesi, banka öğreti ve önerilerinde, "bilgi ekonomisi"nin, bir şirkette bilginin etkin kullanımı için teknikler ve uygulamalar geliştiren bilgi yönetimi ve bilgi paylaşımından farklı olduğunu da vurguluyor.

Bilgi devrimi
Bilginin üretimi ve dağıtımı, günümüzde giderek ivme kazanan bir hızlanma içinde bulunuyor. Artan küresel rekabetçi ortam, refahta ekonomik performans, gelişme için bilgi ve yeniliğin artan önemi, bilginin yakalanması ve etkin kullanımı için eğitim ve güncellenen yeteneğin artan önemi, bilgi kavramında devrim yarattı. Ancak, ileri ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında bilgi uçurumunun artma riski olduğunu da unutmamak gerekiyor. Unutulmaması gereken bir başka nokta da, etkin kullanılan bilginin kalkınma hamlesinin en önemli motoruna dönüşüyor olması.

Bilgi ve kalkınma
Dünya Bankası, Ocak 2005'te, bilginin uzun vadede ekonomik büyümeye katkısının, bilginin üç boyutuyla daha iyi görülebileceğini açıkladı. Birinci boyut, "İnsan kaynağı ya da eğitim ve öğretim". Eğitimli ve yetenekli bir iş gücüne sahip insan unsuru, bilginin üretimi, edinilmesi, dağıtımı ve kullanımında çok önemli bir rol oynuyor. "Yenilik ve teknolojiye sahip olmak" boyutunda ise, yeni bilginin üretimi ve kullanılması, verimliliğin artmasında neredeyse ana etken. Bilginin son boyutu olan "Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin kullanımı" da, bilginin uzak mesafelere, geniş alanlara ucuz ve hızlı dağıtılması, dolayısıyla da kalkınmada etkin bir araç olarak niteleniyor.

Kalkınma İçin Bilgi - K4D
Dünya Bankası, 1999'da K4D (Knowledge for Development) Kalkınma İçin Bilgi Programı'nı başlattı. Program, banka için bilgi ekonomisi alanında yeni bir iş çizgisinin de öncüsü oldu. K4D, OECD, APEC, KDI, British Council gibi uluslararası ortaklar tarafından da destekleniyor.
K4D, katılımcıları kalkınmalarında bilgiyi daha etkin kullanabilmeleri doğrultusunda stratejiler geliştirmeye hazırlayan politika forumları ve konferanslar düzenliyor. Müşteri ülkelerin somut bilgi stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak politika hizmetleri veriyor. Bu tür çalışmaları yürütebilmeleri amacıyla, kendi çalışanlarını da eğitiyor.

Bilgi ekonomisi, yenilik, yerel kalkınma

Dünya Bankası, bilgi ekonomisinin tüm dünyada yaygın kullanımını sağlamak için uluslararası etkinlikler düzenliyor. 2004 Şubat ayında, Milano Ticaret Odası işbirliği ile "Bilgi Ekonomisi, Yenilik ve Yerel Kalkınma" konularını içeren bir video konferans serisi düzenledi. Bu serinin amacı, mevcut ve yeni bilginin etkin kullanımı yolunda başarı sağlamış farklı ülkelerin kurumsal uygulama örneklerinin sunulmasıydı. Dünya Bankası, bu video konferans yoluyla, yerel yönetim yetkilileri, belediye başkanları, kamudaki merkezi kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, şirket ve KOBİ yöneticileri ile ticaret ve sanayi odaları, iş adamları örgütleri temsilcilerine ulaştı.
Mısır, Ürdün ve Türkiye'den örneklerin sunulduğu video konferansın uluslararası ortakları, Dünya Bankası Merkez Ofisi (Washington), Dünya Bankası Enstitüsü, OECD (Paris), İtalya'dan Milano Ticaret Odası, Politecnico Üniversitesi, Bocconi Üniversitesi, Milano ve Lombardia yerel yönetimleri, Mısır'dan İskenderiye Belediyesi, Senghor Üniversitesi, Ürdün'den Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Bakanlığı idi. Türkiye'den ise en iyi uygulamacı seçilen İstanbul Bilgi Üniversitesi bu organizasyonun ulusal koordinasyonunu yaptı.
Video Konferansta ele alınan alt başlıklar ise şöyleydi: "Bilgi Ekonomisi tanıtımı ve yerel ve bölgesel yaklaşımlar: OECD üye ülkelerden deneyimler", "İş Dünyası Aracı Kuruluşlarının KOBİ'lere Desteği", "Kent Yenilenmesi ve Kent Kalkınması", "Bilgi İstasyonları" (Knowledge Stations): Sürdürülebilirlik ve Etkin Kalkınma" ve "Bilgi Ekonomisinin İlerlemesinde Üniversitelerin Rolü" oldu.

Afrika cumhuriyetlerinden Burkina Faso'da yaşayan bu muz üreticisi, AB'nin mikro kalkınma projesi sayesinde organik tarımı öğrendi.
Bilgi Değerlendirme Metodolojisi - KAM
Dünya Bankası bilgi ekonomisinde net: "Bilgi Ekonomisi'ni, iyi konumlanmış ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmaları için. yerel ve küresel bilgiden nasıl yararlandıklarını değerlendirmek üzere bir makro çerçeve olarak kullanıyoruz".
Dünya Bankası Enstitüsü'nün Bilgi Değerlendirme Metodolojisi Programı ise. web tabanlı interaktif bir yöntem kullanıyor. Program, bir ülkenin komşularıyla ve rakipleriyle nasıl karşılaştırılması gerektiğini belirleyen 80 kadar yapısal ve nitel değişkenden oluşuyor. Bu basit yöntem, belirli bir ülkenin, bilgi ekonomisinin dört destekçisinde karşılaşabileceği sorunları ve olanaklarını belirlemekte yardımcı olan ilk adımı oluşturuyor. Böylelikle, o ülkenin politikalarını ya da gelecek yatırımlarını nereye odaklaması gerektiğini de belirleniyor. 80 değişken için karşılaştırma, Lüksemburg hariç (Türkiye dahil) yaklaşık tüm OECD ülkeleri ve 90 gelişmekte olan ülkenin yer aldığı toplam 128 ülke ile yapılıyor.

İsveç Dünya Bankası'nın hazırladığı Bilgi Ekonomisi Göstergesi (BEG) endeksinde 9.24 ile en yüksek notu alan ülke oldu. Türkiye orta sıralara bile yerleşemiyordu.
Bilgi Ekonomisi'nin 4 destekçisi
Dünya Bankası, yukarıda saydıklarımıza ek olarak, bilgi ekonomisinin dört destekçisi olduğunu da vurguluyor. Var olan ve yeni bilginin etkin kullanımı ile girişimciliği yeşerten olanaklar sunan ekonomik ve kurumsal bir "rejim"; bilgiyi iyi üreten, paylaşan ve kullanan eğitimli, yetenekli bir "nüfus"; bilginin etkin iletişim, dağıtım ve işlenmesini kolaylaştıran dinamik bir bilgi "altyapı"; büyüyen küresel bilgi stokunu kullanan, bunu kendi yerel gereksinimlerine uyarlayarak yeni teknolojiler üreten etkin bir yenilikçi şirket, araştırma merkezi, üniversite, danışman ve diğer organizasyonlar, yani "sistem". Burada önemli olan, kalkınmada bilginin etkin kullanılmasının, uygulayıcı ülkenin bu dört destekçi arasında uygun politikalar, kurumlar, yatırımlar ve koordinasyonun hayata geçirilmesi oluyor.

Itır Akdoğan - İtira@bilgi.edu.tr


Giriş yap
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye olmak için tıklayınız ↓

BİLİM İNSANLARI
Atomik kuvvet mikroskobu Subscribers Only
HI-TECH
Esnek gelecek Subscribers Only
PRİZMA
Formula-1 tekniğine sahip keklikler
SORU-CEVAP
Çürüyen meyve neden kahverengiye dönüşür?
X DOSYALAR
Bütün dosyalar